Skorsteinsrep

Skorsteinens oppgave

SKORSTEINENS OPPGAVE er å fjerne røykgassen, slik at ny luft blir tilført ildstedet. Den skal være tett, og den skal kunne håndtere fuktigheten som røkgassen av og til inneholder. i mange tilfeller er det vanskelig for en ufaglært å se at en pipe er skadet eller om den oppfyller dagens krav. er du i tvil, kontakt oss.