Skorsteinsrep

Hvorfor piperehabilitering

HAR DU HATT TILSYN OG FÅTT PÅVIST AVVIK PÅ DIN SKORSTEIN?

HVA OPPNÅR DU?

Løsningen er heldigvis ikke så komplisert som man kanskje kan frykte. Det er sjelden behov for å rive den gamle pipen. Det finnes enkle og rimelige piperehabiliteringssystemer som raskt og enkelt gir deg en pipe som tilfredsstiller dagens krav. Man senker nye kondensbestandige rør fra toppen og inn i det eksisterende pipeløpet. Disse rørene gir pipa et mindre tverrsnitt, optimalt tilpasset moderne ovner og fyringsmetoder. Rørene er enten av syrefast/rustfri kvalitet eller keramikk, de er meget motstandsdyktige mot all slags påkjenning av både varme og kondens.

I tilfeller hvor det er viktig å opprettholde tverrsnittet i pipen, er kanalsement et riktig alternativ. Er pipa ødelagt over tak må også dette repareres.

Syrefaste stålforinger

Det kan ofte være en utfordring å få til hurtig oppdrift, og de fleste har nok opplevd tilbakeslag og mye røyk ut av ildstedet i stua.

Da stål varmes hurtig opp og motstår høye temperaturer, vil våre syrefaste rustfrie stålrør være med på å gi Skorsteinen raskere oppdrift – bedre trekk. Ved en oppgradering vil du også oppnå en bedre Fyringsøkonomi. Renslig og effektiv rehabilitering av din pipe.

Oppstillingsvilkårene på skorsteinen endres til oppstillingsvillkår 3.

Når skorsteinen er trukket ut av lodd (Det vil si at skorsteinen ikke er rett) brukes det flexible foringer.

**Oppstillingsvilkår 3:

Skorsteinen kan stilles opp mot vegg av brennbart materiale på max to sider og mot brennbart materiale i etasjeskiller og tak. Det forutsettes nødvendig klaring til vegger og etasjeskiller slik at skorsteinen kan bevege seg fritt.


Glidestøp /Kanalsement

I tilfeller hvor det er viktig å opprettholde tverrsnittet i pipen, er kanalsement et riktig alternativ. Et eksempel kan være når man har tilkoblet en åpen peis på en smal skorstein. Massen brukes altså der man ikke kan minske eksisterende tverrsnitt.

Massen påføres direkte på skorsteinsveggene, den trenger inn i åpne fuger og sprekker og tetter skorsteinen fullstendig.

Da en behandlet kanal får slette vegger.- reduseres faren for sotdannelser og pipebrann. Festeevnen er meget god, massen tåler meget høye temperaturer.

Dette endrer ikke oppstillingsvilkårene.


Keramiske foringer

Leca Rehabiliteringssystem (luftet løsning) kan benyttes for 1-sjikts,2-sjikts og 3-sjikts typegodkjente elementpiper samt piper av tegl og betong (Ikke typegodkjent). Det forutsettes at pipen ble forskriftsmessig montert da den ble satt opp.

Leca Rehabiliteringssystem (luftet løsning) er en reperasjonsmetode også for 1/1- og ½ -steins teglpiper oppført direkte mot brennbart materiale i vegger langs to sider.

Arbeidet skal utføres av autoriserte firmaer som er godkjent av Weber Leca. Leca Rehabiliteringssystem (luftet løsning) består i at keramiske innerrør senkes i pipen og monteres med luftespalte mellom rør og pipevange.