Skorsteinsrep

Elementskorstein

Elementskorsteiner deles inn i tre hovedtyper: keramiske skorsteiner, sementbaserte skorsteiner og stålskorsteiner. Hver av disse typene deles igjen inn i ensjikts, tosjikts og tresjikts skorsteiner.
Det er materialet i røykkanalen som avgjør hvilken hovedgruppe skorsteinen tilhører. Den mest vanlige elementskorsteinen i dag er av typen tresjikts. Denne elementskorsteinen er bygd opp av et yttersjikt eller ytterelement, et isolasjonssjikt og selve røykkanalen. Det er røkkanalen man stiller krav til når det gjelder tetthet og bestandighet, de to andre sjiktene har bare underordnede funksjoner.

Tresjikts elementskorsteiner er normalt satt opp av relativt porøse elementer med innvendig isolasjon og innerforing (foringsrør). Ved normal drift skal denne type skorstein lede lite varme utover. Luft blir trukket inn mot innerforingen for ytterligere kjøling slik at skorsteinens overflatetemperatur holdes lav. (Sintef)

Sammenliknet med teglsteinskorsteiner er tresjikts elementskorstein et høyteknologiprodukt. De tre lagene (ytterelement, isolasjon og innerforing) har bestemte oppgaver. Skorsteinens funksjon er derfor avhengig av at dimensjonering og monteringsanvisninger for skorsteinen og ildsted blir fulgt. (Sintef)

Avstandskrav for elementskorsteiner
Monteringsveiledningen til typegodkjente elementskorsteiner viser hvordan de ulike elementskorsteinene skal monteres. Elementskorsteiner er godkjente i oppstillingsvilkårene 2 og 3**.