Skorsteinsrep

Oppstillingsvilkår

*Oppstillingsvilkår 1:

Skorsteinen skal ha minst 10cm avstand til brennbart materiale. Gulvbord og takkledning, samt listverk kan likevel legges inntil.”

**Oppstillingsvilkår 2:

Skorsteinen kan stilles opp mot brennbart materiale i etasjeskille og yttertak (det forutsettes nødvendig klaring for at skorsteinene skal kunne bevege seg fritt). Avstand til vegg av brennbart materiale skal være minst 10cm.

**Oppstillingsvilkår 3:

Skorsteinen kan stilles opp mot vegg av brennbart materiale på max to sider og mot brennbart materiale i etasjeskiller og tak. Det forutsettes nødvendig klaring til vegger og etasjeskiller slik at skorsteinen kan bevege seg fritt.